Užívateľ: Obec Horné Semerovce

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-001-001

Dátum účinnosti: 15.3.2022

COV: 6 887,68 €

DODATOK K ZMLUVE č. IROP-CLLD-X266-512-001-001: dátum účinnosti – 20.5.2023

Užívateľ: Obec Demandice

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-004-001

Dátum učinnosti: 26.4.2022

COV: 4 999,32 €

DODATOK K ZMLUVE č. IROP-CLLD-X266-512-004-001: dátum účinnosti -30.4.2022

COV: 4 920,07 €

Užívateľ: Dignitas n.o.

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-001-002

Dátum účinnosti: 14.7.2022

COV:

21 382,99 €

Užívateĺ: Mesto Šahy

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-002-001

Dátum účinnosti: 19.10.2022

COV: 7 958,24 €

DODATOK K ZMLUVE č. IROP-CLLD-X266-512-002-001: dátum účinnosti -5.11.2022

COV:

7 943,79 €

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Užívateľ: Obec Tupá

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-004-002

Dátum účinnosti: 26.10.2022

COV: 36 622,42 €

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku:

Užívateľ: Obec Ipeľský Sokolec

Č. zmluvy: IROP-CLLDX266-512-003-001

Dátum účinnosti: 27.10.2022

COV: 23 998,76 €

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku:

Užívateľ: Obec Pastovce

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-004-003

Dátum účinnosti: 28.10.2022

COV: 23 550,60 €

DODATOK K ZMLUVE č. IROP-CLLD-X266-512-004-003: dátum účinnosti – 14.12.2022

Užívateľ: Obec ipeľské Úľany

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-004-004

Dátum účinnosti: 28.10.2022

COV: 9 168,66 €

Užívateľ: Obec Horné Turovce

Č. zmluvy:IROP-CLLD-X266-512-004-005

Dátum účinnosti: 29.10.2022

COV: 8 495,17 €

DODATOK K ZMLUVE č. IROP-CLLD-X266-512-004-005: dátum účinnosti -17.11.2022

COV: 8 149,97 €

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku:

Užívateľ: Mesto Šahy

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-004-006

Dátum účinnosti: 05. 08. 2023

COV: 16 778,25 €

Užívateľ: Obec Sazdice

Č. zmluvy: IROP-CLLD-X266-512-002-002

Dátum účinnosti: 22.9.2023

COV: 23 157,89 EUR