Č. zmluvy:IROP-CLLD-X266-512-001-001
Dátum účinnosti:15.3.2022
Objednávateľ:Občianske združenie Ipeľ – Hont
Plášťovce č. 345, 935 82
IČO:42121493
Dodávateľ:Obec Horné Semerovce
Horné Semerovce 100, 935 84
IČO:00306991
Názov zmluvy:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Typ:Zmluva
Č. zmluvy:IROP-CLLD-X266-512-004-001
Dátum účinnosti:26.4.2022
Objednávateľ:Občianske združenie Ipeľ – Hont
Plášťovce č. 345, 935 82
IČO:42121493
Dodávateľ:Obec Demandice
Demandice 236, 935 85 Demandice
IČO:00306878
Názov zmluvy:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ID zmluvy:6366950

DODATOK K ZMLUVE č. IROP-CLLD-X266-512-004-001: dátum účinnosti -30.4.2022

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:IROP-CLLD-X266-512-001-002
Dátum účinnsoti:14.7.2022
Objednávateľ:Občianske združenie Ipeľ – Hont
Plášťovce č. 345, 935 82
IČO:42121493
Dodávateľ:Dignitas n.o.
Plášťovce 299, 935 82 Plášťovce
IČO:45739226
Názov zmluvy:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU