Sídlo združenia: Občianske združenie Ipeľ – Hont

                     Plášťovce č. 345, 935 82

Kancelária združenia:    Hlavné námestie 19, Šahy 936 01

(vo dvore lekárne Dr. Max)

Mgr.Tomaš Pásztor – predseda združenia 

Email: starosta@hornesemerovce.sk

Ing. Michaela Pakšiprojektový manažér

Email: manazer.ipel.hont@gmail.com

Mobil: 0907 845 029

Bc. Mária Kajaszová – administratívny pracovník

Email: ipel.hont@gmail.com

Tel. kontakt: 0904 198 172

IČO: 421 21 493

DIČ: 28 200 20 324

Nájdete nás aj na Facebook