Sídlo združenia: Občianske združenie Ipeľ – Hont

             Plášťovce č. 345, 935 82

Kancelária MAS: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy

(Ľavé krídlo budovy MsÚ Šahy –  prízemie, kancelária sa nachádza pri Klientskom centre – oddelení dokladov)

Jaroslav Péter – predseda združenia 

Email: starosta@velketurovce.sk

Ing. Michaela Pakšiprojektový manažér

Email: manazer.ipel.hont@gmail.com

Mobil: 0907 845 029

Bernadett Dian – administratívna pracovníčka

Email: ipel.hont@gmail.com

IČO: 421 21 493

DIČ: 28 200 20 324

Nájdete nás aj na Facebook