Zverejnené dňa: 2.2.2024

„Miestna akčná skupina“

OBČIANSKE ZDRUŽENIE IPEĽ – HONT

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci  Nástroja 1 LEADER NSK

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2024-Op12

v termíne od 2.2.2024 do 26.2.2024,  

pre opatrenia:

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Podporovaná aktivita 1.1. Materiálno – technické zabezpečenie výroby produktov a poskytovania služieb

Podporovaná aktivita 1.2. Marketing regionálnych produktov a služieb

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Podporovaná aktivita 2.1. Podpora fungovania neziskového sektora na území miestnej

akčnej skupiny

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 2.2.2024 do 26.2.2024 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. v priestoroch kancelárie MAS: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy (Ľavé krídlo budovy MsÚ Šahy –  prízemie, kancelária sa nachádza pri Klientskom centre – oddelení dokladov).

Prílohy:

  • Projektový návrh – žiadosť o dotáciu (formulár);
  • Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
  • Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 1.,
  • Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 2.
  • Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2020
  • PM 1 2024
  • Čestné vyhlásenie