Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 – Nástroj 1 LEADER NSK

„Miestna akčná skupina“

OBČIANSKE ZDRUŽENIE IPEĽ – HONT

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci  Nástroja 1 LEADER NSKv rámci OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2.

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12

v termíne od 24.1.2023 do 17.2.2023