DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. IROP-Z-302051Y663-511-51 zo dňa 6.11.2020:

http://DODATOK_č_1_k_ZMLUVE_O_NFP_č_Z-302051Y663-511-51.pdf

ZMLUVA o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051X266-511512:

ZMLUVA-O-POSKYTNUTÍ-NENÁVRATNÉHO-FINANČNÉHO-PRÍSPEVKU_c_zmluvy_IROP-Z-302051X266-511512-28.pdf


MAS získala NFP na chod prevádzky kancelárie MAS 48 288,34 €.

Zmluva-o-poskytnutí-NFP-číslo-zmluvy-IROP-Z-302051Y663-511-51.pdf

MAS získala NFP na zabezpečenie prevádzky kancelárie MAS vo výške 139 986,53 €.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU .-IROP-Z-302051N079-511-23.pdf

DODATOK-Č.-1-k-ZMLUVE-O-POSKYTNUTÍ-NENÁVRATNÉHO-FINANČNÉHO-PRÍSPEVKU-Č.-IROP-Z-302051N079-511-23-zo-dňa-02.05.2018-text.pdf

Dodatok-č.-2-k-zmluve-o-poskytnutí-NFP-č.-IROP-Z-302051N079-511-23-text.pdf

Rozhodnutie-o-schválení-žiadosti-o-NFP.pdf