Oznámenie-o-pridelení-štatútu-MAS.pdf

Valne-zhromazdenie-MAS-OZ-I-H

Predsedníctvo združenia

Štatutárny zástupca združenia

Dozorná rada združenia

Monitorovací výbor združenia

Smernica 012018 pravidla_tvorby_internych_predpisov

Smernica 022018 Rokovací poriadok Valného zhromaždenia

Smernica 032018 – PRACOVNÝ PORIADOK

Smernica 042018 Organizačný poriadok

Smernica 052018 Obeh a kontrola účt. dokladov

Smernica 062018 Výkon finančnej kontroly

Smernica 072018 Používanie pečiatok

Kancelária MAS do 31.12.2017