Výzva pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) : MAS_042/7.2/5

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje výzvu  pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Termín vyhlásenia: 19.3.2024

Termín  uzatvorenia: 17.5.2024

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2022

Miesto realizácie: oprávnené územie MAS

Vyčlenené finančné prostriedky: 92 140,43 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Občianske združenie Ipeľ-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://www.itms2014.sk/vyzva

Výzva pre podopatrenie 7.5- Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) MAS_042/7.5/3

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje výzvu  pre podopatrenie 7.5 –  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Termín vyhlásenia: 25.3.2024

Termín  uzatvorenia: 24.5.2024

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2022

Miesto realizácie: oprávnené územie MAS

Vyčlenené finančné prostriedky: 85 775,98 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Občianske združenie Ipeľ-Hont

Typ výzvy: Uzavretá

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=nVOd7KXrDM4qYR4b7CpBC-P-ItzDbikoAD3c7WPusFt5h09IWZZolCFlq6wjCF7Ccr7nr5FM9Wh_fv00V58y1_zSBQndRsknTcSPS3her8P-SwYdizI

Výzva pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry MAS_042/7.4/4

Miestna akčná skupina OZ Ipeľ-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022  vyhlasuje výzvu  pre podopatrenie 7.4 –  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

Termín vyhlásenia: 28.3.2024

Termín  uzatvorenia: 27.5.2024

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2022

Miesto realizácie: oprávnené územie MAS

Vyčlenené finančné prostriedky: 164 033,19 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Občianske združenie Ipeľ-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Odkaz na zverejnenú výzvu v ITMS2014+: