Operačný program bol podporený Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami