Sídlo združenia: Občianske združenie Ipeľ – Hont

                     Plášťovce č. 345, 935 82

Kancelária združenia:  Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce

(Obecný úrad)

Jaroslav Péter – predseda združenia 

Email: starosta@velketurovce.sk

Ing. Michaela Pakšiprojektový manažér

Email: manazer.ipel.hont@gmail.com

Mobil: 0907 845 029

Email: ipel.hont@gmail.com

Tel. kontakt: 0904 198 172

IČO: 421 21 493

DIČ: 28 200 20 324

Nájdete nás aj na Facebook