Základná organizácia Csemadok Tešmák

Občianske združenie „Všechsvätých“

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Alapiskola Vyškovce nad Ipľom 34

Zväz na sprostredkovanie kultúrnospoločenských hodnôt – KÉSZ

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alpiskola és Óvoda

Občianske združenie sv. Jána Nepomuckého

Srdcom za Šahy