Oznamujeme žiadateľom o dotáciu, dňa 28. 1. 2020 bola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP pre  opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov.

Dokumenty na stiahnutie sú uvedené nižšie.

Oznámenie o vyhlásení výzvy na 

poskytovanie dotácií na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK:

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a185-poskytovanie-dotacii-na-podporu-drzitelov-regionalnej-znacky-kvality-a-cin

                                                                                           

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu, že v termíne od 23.01.2019 je vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP pre  opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov.

Dokumenty na stiahnutie sú uvedené nižšie.

 

Príloha 1 – Výzva na predklad. ziadosti

Príloha 2 – Žiadosť o dotáciu

Príloha 4 – Formulár monitor. indikátorov

Programový manuál 1 (verzia 2019)

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ MAS – 2019