OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok:

OZNAM: ZMENA PRÍLOHY č. 4 VÝZVY – KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV, 1.5 Prínos realizácie na územie MAS

OZNAM: AKTUALIZÁCIA č. 1 výziev na predkladanie žiadosti o príspevok:

Výzva IROP-CLLD-X266-512-001 AKTIVITA C1Výzva IROP-CLLD-X266-512-002 AKTIVITA C2Výzva IROP-CLLD-X266-512-003 AKTIVITA D1Výzva IROP-CLLD-X266-512-004 AKTIVITA E1OZNAM: ZMENA PRÍLOHY č. 4 VÝZVY – KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV, 1.8 Prínos realizácie na územie MAS

Výzva IROP-CLLD-X266-511-005 AKTIVITA A1