Oznamujeme vám, že 18. 08. 2021 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2018.

Schválená výška dotácie pre opatrenie 1, 2  je 21 543,89,- Eur.

 Zmluva je účinná od 24. 08. 2021.

 

Oznamujeme vám, že 28. 9. 2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2018.

Schválená výška dotácie pre opatrenie 1, 2  je 32 900,- Eur.

 Zmluva je účinná od 1. 10. 2020.

 

Oznamujeme vám, že 10. 07. 2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2018.

Schválená výška dotácie pre opatrenie 1, 2  je 33 059,63 Eur.

 Zmluva je účinná od 13. 7. 2019.

 

Oznamujeme vám, že 25. 09. 2018 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 3/2016.

Schválená výška dotácie pre Občianske združenie Ipeľ – Hont je 35 232,00 Eur.

 Zmluva je účinná od 27. 09. 2018.

 

Oznamujeme vám, že 28. 4. 2017 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 3/2016.

Schválená výška dotácie pre opatrenie 1, 2, 3 je 39 000,- Eur.

Oprávnenými žiadateľmi o tieto finančné prostriedky sú nasledovní členovia združenia:

Obce: Demandice, Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Kubáňovo, Lontov, Plášťovce, Slatina, Vyškovce nad Ipľom, mesto Šahy, ďalej

Občianske združenie TERRA ZAZD a   Občianske združenie Ipeľ-Hont.

 Zmluva je účinná od 29. 4. 2017.

 


Oznamujeme vám, že 28. 4. 2017 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 3/2016. 

 Schválená výška dotácie pre opatrenie 4 je 10 450,- Eur.

Oprávneným žiadateľom o tieto finančné prostriedky je Občianske združenie Ipeľ-Hont.

 Zmluva je účinná od 29. 4. 2017.

 


Oznamujeme vám, že 23. 9. 2016 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 3/2016.

Schválená výška dotácie pre Občianske združenie Ipeľ-Hont je 27 400,- Eur.

Oprávnenými žiadateľmi o tieto finančné prostriedky sú nasledovní členovia združenia:

Obec Ipeľské Úľany, Obec Horné Turovce, Obec Veľké Turovce, Obec Tupá, Obec Horné Semerovce, Obec Hokovce, Obec Sazdice, Obec Bielovce, Obec Pastovce, Dignitas, n.o.,   Občianske združenie Ipeľ-Hont.“

Zmluva je účinná od 28. 9. 2016.

 


Oznamujeme vám, že 10. 7. 2015 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 4/2009 v znení VZN NSK č. 7/2011 a VZN NSK č. 3/2013.

Schválená výška dotácie pre Občianske združenie Ipeľ-Hont je 38 550,- Eur.

Oprávnenými žiadateľmi o tieto finančné prostriedky sú nasledovní členovia združenia:

Obec Plášťovce, Mesto Šahy, Obec Horné Semerovce, Združenie obcí pre separovaný zber „Hont-Poiplie“, Obec Pastovce, Obec Vyškovce nad Ipľom, Rímskokatolická cirkev – farnosť Plášťovce, filiálna obec Slatina, Obec Tupá, Obec Dolné Semerovce, FUTBALOVÝ KLUB Demandice, Fitness Klub Horné Semerovce, Obec Lontov a Občianske združenie Ipeľ-Hont.“

Zmluva je účinná od 14. 7. 2015.

 


Oznamujeme vám, že 17. 7. 2014 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 4/2009 v znení VZN NSK č. 7/2011 a VZN NSK č. 3/2013.

Schválená výška dotácie pre Občianske združenie Ipeľ-Hont je 17 285 Eur.

Oprávnenými žiadateľmi o tieto finančné prostriedky sú nasledovní členovia združenia:  bec Horné Turovce, Občianske združenie Zväz na sprostredkovanie kultúrnospoločenských hodnôt – KÉSZ, Občianska iniciatíva „Pro Fedemus“ , Obec Veľké Turovce, Obec Hokovce, Občianska iniciatíva „Semerovce“ a Obec Lontov.“

Zmluva je účinná od 29. 7. 2014.

 


Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Občianskym združením Ipeľ-Hont.

Oznamujeme vám, že dňa 1. 8. 2013 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie medzi NSK a Občianskym združením Ipeľ-Hont, ktorého členom je aj naša obec. Výška schválenej dotácie je 14 766, 50 Eur.