Roma Dolné Semerovce

Vytvorenie zelenej oddychovej zóny v časti obce Dolné Semerovce – ďalšia etapa

OZ buduje na pozemku vo vlastníctve obce oddychovú zónu. Vďaka podpore z rozpočtu NSK v roku 2020 členovia vyčistili priestor od starých a chorých stromov. V tejto etape členovia osadili 10 kusov bezúdržbových lavičiek a 12 ks LED svietadiel na solárnu energiu. Lavičky poskytnú oddych návštevníkom parku a pomocou osvetlenia sa zabezpečila bezpečnosť návštevníkov a ochrana majetku v areáli.

ZEMERED

Záchrana areálu bývalej miestnej fary v obci Dolné Semerovce

Týmto projektom vznikol resp. sa zveľadilo oddychové miesto pre obyvateĺov a dôstojné miesto na prezentáciu histórie obce a ko aj viacúčelové voľnočasové miesto pre občanov obce, ako aj návštevníkov. Altánok zo začiatku minulého storočia, ornamentálne zdobený šesťhranný objekt, so sedením prešiel rekonštrukciou, pričom sa zachoval pôvodný stavebný prvok. Na predzáhradke na pozemku občianske združenie založilo park z kvetov – kvetinový prvok.

Srdcom za Šahy

Prinavrátiť mestskému parku podobu, ktorú mu dali naši predkovia

Projekt primárne sleduje postupnú záchranu storočného  parku pre ďalšie generácie, ktorý bol kedysi pýchou mesta a mikroregiónu. V parku sa nachádzala prestarnutá vegetácia, projektom sa obnovila vegetácia – výsadbou novej zelene, revitalizáciou pôvodnej zelene, obnovil sa život vtáctva a iných živočíchov, nakoľko sa sa nakúpili búdky-voliere pre vtáctvo, veveričky, netopiere. Obnovený park bude tak slúžiť všetkých obyvateľom mesta, či už najmenším, seniorom ako aj návštevníkom a opäť sa stáva pýchou mesta ako to bolo v minulosti.

IN HOC SIGNO SIGNO VINCES, o.z.

Zhotovenie rezbovaných vstupných dverí do kostola sv. Ladislava v Kubáňove

Ústrednou pamiatkou v obci je Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava, ktorý plní funkciu utužovania medziľudských vzťahov, tradícií ako i poznania hostórie obyvateľov a projektom vznikne dôstojné miesto pre prezentáciu obce. Pôvodné bohato zdobené dvere kostola boli nahradené tuctovými typizovanými dverami, ktoré sa časom opotrebovali . Majestátny vstup dverí zohrával nepopierateľný význam sakrálneho významu. Realizáciou nových dverí sa prinavrátil pôvodný stav, ukotvenie dvojkrídlových masívnych dvier na kované pánty na pôvodnej kamennej zárubni. Aplikovali sa historické kľučky, zámky a kovové komponenty.  Reprodukciou dverí si zachováme jedinečný a pôvodný prvok a zároveň prispejeme k vytvoreniu lepších podmienok pre miestne obyvateľstvo a návštevníkov.

Spolok Anna

Reštaurovanie oltárneho obrazu sv. Anny v Lontove

Obec Lontov je jedna z obcí, ktoré sa môžu pýšiť svojou dávnou minulosťou, kde bola asi najvyššia koncentrácia šľachtických rodov. Pamiatkou na obdobie najväčšieho rozkvetu je práve Rímskokatolícky kostol sv. Anny so vzácnym barokovým obrazom svätca, patróna obce. Ide o maľbu na plátne, tohto času značne poškodené – pre ďalšiu záchranu je potrebná komplexná obnova, vystuženie, ktoré je jeden z faktorov predĺženia jeho životnosti. Realizáciou komplexnej a odbornej obnovy sa vytvoria lepšie podmienky pre miestne obyvateĺstvo. Skvalitnené podmienky pre praktizovanie viery v prostredí, kde dochádza k postupnej obnove onteriéru môžu byť impulzom pre zvýšenie návštevnosti a byť turistickou zastávkou.

Športovo Strelecký Klub Šahy

Skvalitnenie podmienok pre športovo – streleckú činnosť

Športovo Strelecký Klub vykonáva rôzne záujmové činnosti vo sfére športovej streľby, vzdelávania a zvyšovania odborných znalostí v oblasti streľby, v oblasti predpisov a v neposlednom rade organizuje súťaže na miestnej, okresnej a celoslovenskej úrovni. Projekt rieši zakúpenie dreveného sedenia- z masívu,  pre členov klubu, návštevníkov z okolia, pričom cieľom je zachovanie prírodných materiálov na území strelnice.

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok Základná organizácia Ipeľské Úľany

Skvalitnenie možností pre rozvoj činností združenia v obci Ipeľské Úľany

Csemadok je jednou z aktívnych organizácií, ktoré zabezpečujú udržiavanie tradícií v obci Ipeľské Uľany,  ako aj prípravu rôznych kultúrno a spoločenských podujatí. Vychváva novú generáciu, ktorá sa zaujíma o miestne ľudové tradície, folklór a reprezuntuje obec v regióne a pohraničí. Práve opotrebovaný interierový nábytok v novozrekonštruovanom kultúrnom dome z dotácie nahradilo opotrebované stoly v počte 20 ks, ktoré budú slúžiť nielen miestnemu obyvateľstvu, ale aj návštevníkom pri prezentácii histórie, sportu a tradičnej kultúry obce.

Stredisko Evanielickej DIAKONIE Sazdice

Príprava podmienok pre prácu v sociálnej oblasti v obci Sazdice – energetické zhodnotenie budovy

Predmetom projektu je výmena okenných náplní na budove . Jedná sa o 11 okien, ktoré budú vymenenné za kvalitné plastové okná s prevedením zlatý dub, pričom dané prevedenie je v súlade s pôvodným zafarbením okenných rámov na budove. Celkovým cieľom projektu je pripraviť podmienky na činnosť denného stacionára a ostatných sociálnych služieb v obci.

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Operačný program bol podporený Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami