Dodatok č. 1: IROP-D1-302051X266-511-512-28 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051X266-511-512-28:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP

číslo zmluvy IROP-Z-302051N079-511-23

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP Č. IROP-Z-302051N079-511-23 zo dňa 02.05.2018

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. IROP-Z-302051N079-511-23 zo dňa 02.05.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Y663-511-51

Dátum účinnosti: 12.11.2020

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. IROP-Z-302051Y663-511-51 zo dňa 06.11.2020

Dátum účinnosti: 03.06.2021

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. IROP-Z-302051Y663-511-51 zo dňa 06.11.2020

Dátum účinnosti: 14.08.2021

Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051X266-511/512-28

Dátum účinnosti: 08.04.2021

Dodatok č. 1: IROP-D1-302051X266-511-512-28 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051X266-511-512-28

Dátum účinnosti: 25.08.2023