12. 03. 2018 Zasadnutie odbornej pracovnej skupiny