Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dohoda o dočasnom užívaní nebytových priestorov:

Zmluva o nájme nebytových priestorov 42/2021:

http://Zmluva o nájme nebytových priestorov 42_2021.pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov 36/21:

ZMLUVA-o-nájme-nebytových-priestorov-36_21.pdf

Zmluvy o vedení účtu:

Zmluva o kontokorektnom úvere č. 23/018/20 – DODATOK č. 1 .pdf

Zmluva-o-vedení-bankového-účtu-PRV.pdf

Zmluva-o-vedení-bankového-účtu-IROP-Chod-MAS.pdf

Zmluva-o-vedení-bankového-účtu-Implementácia-CLLD.pdf

Zmluva-o-vedení-bankové-účtu-NSK.pdf

Prima-banka-Slovensko-a.s.-zmluva-kontokorentnom-úvere-1.strana-212×300.jpg

Prima-banka-Slovensko-a.s.-zmluva-kontokorentnom-úvere-2.-strana-300×256.jpg