Koordinátorom značenia je MAS OZ Zlatá cesta.

Všetky obce MAS Ipeľ – Hont územne spadajú pod vymedzené územie tohto regionálneho produktu.

Bližšie informácie: http://www.produkthont.sk