Aktualizácia Stratégie CLLD – 2020 – DOTAZNÍK na vyplnenie!

V priebehu mesiacov jún a júl 2020 pripravujeme aktualizáciu stratégie CLLD – komunitne riadeného rozvoja regiónu združenia. Z uvedeného titulu si dovoľujeme požiadať obyvateľov našich obcí nášho združenia o vyplnenie nasledovných dotazníkov.

Jedná sa o tieto obce:

Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom.

  1. dotazník je všeobecný a je určený pre obyvateľov https://www.survio.com/survey/d/W6W5C3Q2J3Y4K9H7M
  2. dotazník je určený pre poľnohospodárov
    https://www.survio.com/survey/d/Y7Q2S3N7O8I2O8D3F
  3. dotazník je určený pre podnikateľov
    https://www.survio.com/survey/d/I6J4P6Q1R7I6I8T3U

Ďakujeme za spoluprácu!

Proces tvorby stratégie CLLD 2017

Proces tvorby stratégie CLLD 2016

Proces tvorby stratégie CLLD 2015