* Poznámka: Potrebné sa riadiť vždy poslednou aktuálnou/ dostupnou verziou daného dokumentu.

  • Informácia o novom webovom sídle IROP: V predchádzajúcich týždňoch prebiehala migrácia obsahu webovej stránky IROP, ktorá bola umiestnená pôvodne pod MPaRV SR, na nové miesto, a to server MIRRI SR. Týmto by sme Vás chceli upozorniť, že všetky nové dokumenty sú zverejňované už iba na novej stránke:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA:

https://mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1323

PRÍRUČKA K PROCESU VO – IROP:

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU IROP:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1142

VZOROVÉ DOKUMENTY:

Vzor-Zmluvy-o-príspevok-MAS.pdf

Priloha_1_ZoP-VZP.pdf